Værd at vide

Vi har samlet en række sider, der indeholder oplysninger, som er gode at have som kommende forældre på Faaborgegnens Efterskole. Læs mere
FAAE Glow

FAAElder

At være FAAElder

På Faaborgegnens Efterskole tror vi på, at vi som mennesker er uløseligt forbundet med hinanden, gensidigt afhængige af hinanden. Jeg er det, jeg er, i kraft af andre mennesker. Det handler for os om en pædagogisk grundopfattelse, der tager udgangspunkt i, at vi må behandle eleverne forskelligt for at kunne behandle dem ens. At tro på, at vi alle er rundet af noget forskelligt og denne forskellighed kan bruges som en styrke.
Sådan er det også, når man er FAAELDER – vi er gensidigt afhængige af hinanden for at skabe det bedst mulige ophold for den unge. Vi glæder os til samarbejdet.

Livets magi

Et efterskoleophold på Faaborgegnens Efterskole skal være en hyldest til livets magi. Magi er at se verden i farver, nyde og rumme de mange nuancer, inklusiv de grumsede, skæve og finurlige. Den magi, der opstår spontant, når vi er nærværende og opmærksomme, når vi er fuldt til stede i nuet.

Dét er FAAE, og det er øjeblikke, som forældrene heller aldrig glemmer.

Tilværelsesoplysning

Hvornår lykkes et efterskoleår? Der er givetvis mange holdninger til lige netop dette spørgsmål, men et væsentligt succeskriterie må være at mærke energien blandt eleverne; indsatsen, progressionen, refleksionsniveauet, troen på egne evner, selvtillid, selvforståelse, ansvarlighed, nærvær og tilstedeværelse.

Et skoleår på Faaborgegnens Efterskole tager udgangspunkt i det faktum, at skole og uddannelse skal sigte mod at bidrage til den menneskelige person, der lever og lider, tvivler og tror, kæmper og fester, fødes og dør i det liv, der ikke leves af sig selv – menneskelivet.

Midt imellem diskussionerne om skolereformen og i den flydende modernitet med 12-tals piger og -drenge og en generation af unge, der oplever et øget kravskompleks – lige der skal vi forsøge at skabe det fælles – sammen – skabe samtaler, fag, kultur, fællesskab, fornuft, historie, kærlighed, frihed, skønhed, skabelse. Alting. Og pædagogik, masser af pædagogik, fyldt med tænkning og etik.

Dannelse er meget mere end de kompetencer, der handler om, at den enkelte kan læse, skrive og regne. Skolens formål skal også være den tilværelsesoplysning, der finder sted, når de frie skoler offensivt og offentligt tør insistere på, at staten, uden efterskolernes almene dannelses- og formidlingskraft, ikke længere kan være en human og demokratisk stat.

Derfor er det godt at have Grundtvigs ord i de indre organer: I de frie skoler laver vi mennesker ud af mennesker.

Vores kerneværdier

Hør vores lærer Anders fortælle om, hvilke værdier vi har på efterskolen.

Grøn efterskole

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Gro Harlem Brundtland 1987
Vi står som mennesker over for en lang række udfordringer. Nogle vedrører vores dagligdag så som problemer med offentlig transport og nedskæringer i den kommunale service. Andre udfordringer handler om klimaændringer og global fattigdom. Det enkelte menneske skal derfor i fremtiden tage langt mere ansvar for sig selv, for virksomheden, for samfundet, for verden! Således også for efterskoler og efterskoleelever. Vi skal danne politiske mennesker, der kan og vil tage del i for eksempel demokratiske processer.

At være aktiv medborger – medborgerskab – handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Og sidst, men ikke mindst, handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. Derfor tror vi også på, at bæredygtig udvikling på en bæredygtig skole med bevidste elever i høj grad er et dannelsesprojekt.

Det vil vi gerne tage alvorligt på Faaborgegnens Efterskole! Derfor introducerer vi hvert år forskellige tiltag, der skal sætte fokus på bl.a. miljø og bæredygtighed. Vi vil gerne bidrage til at opdrage eleverne til at være aktive medborgere i et verdenssamfund, der rykker stadig tættere. De modtager derfor udfordringer, som kan handle om indsamlinger til for eksempel 3. verdenslande eller miljø. Derfor støtter vi fuldt ud de tre p’er, som beskrives i projektet Efterskolernes Balanceakt; pædagogik, praksis og politik.

Samtidig er det vigtigt for os at være bevidste om at forsøge at være en bæredygtig skole. Derfor har vi installeret halmfyr i samarbejde med en lokal landmand. Vi har udskiftet alle skolens vinduer til energiglas, og endelig har vi hvert år et miljøudvalg bestående af elever og ansatte, der skal forsøge at igangsætte og fastholde initiativer om bæredygtighed og miljøet. Det største projekt er indvielse af vores store solcelleanlæg.

På Faaborgegnens Efterskole finder vi de konkrete projekter overordentlig vigtige. Vi skal skabe projekter omhandlende miljøet og samtidig sørge for, at vi finder den rette sammenhæng mellem det teoretiske og det konkrete.

Det handler om elevernes ejerskab til for eksempel miljøundervisningen, og i sidste ende handler det om, at vi alle påtager os ejerskab i forhold til vores fælles fremtid.

“Alt, hvad folk med ubehag nægter at høre noget om, bliver afgørende for vores vilkår årtier efter”, er Poul Henningsen citeret for at have sagt. Måske gælder det også, når vi forsøger skabe bæredygtige skoler og aktive medborgere. Vi skal i talesætte og konkretisere det miljømæssige dannelsesprojektet på en måde, så ubehaget bliver til accept og handling.

Når det sker, vil det få afgørende indflydelse for vilkårene for de kommende generationer. I skoleåret 2018-19 er vi en del af Efterskoleforeningens og Nordea Fondens projekt “Køkkentjans”.

Faaborgegnens Efterskole er certificeret REFOOD institution.

Hvis I har spørgsmål til livet som både elev og forældre på Faaborgegnens Efterskole, er I altid velkomne til at kontakte skolen.

CY_FAAE-2021-36

Efterskolebussen

Kan man overhovedet komme hjem, når man går på efterskole?

De offentlige transportmuligheder er i udvikling, som man siger, og det er ikke altid, at det falder ud til fordel for den del af befolkningen, der som os bor midt i den skønne natur. 

Derfor har vi lavet en aftale med busselskabet Centrumturist, som har udviklet et koncept som de kalder – Efterskolebussen.

Det betyder, at eleverne har mulighed for at komme til og fra skolen, hvor end i landet de måtte komme fra. Priserne er konkurrencedygtige, og tilmeldingen foregår nemt via en app. 

Så ja, man kan godt komme hjem fra efterskolen – det er bare ikke sikkert, at man har lyst!

Læs om efterskolebussen her