Vejledning

På Faaborgegnens Efterskole går vi meget op i vejledningen og gør en stor dyd ud af rådgive og vejlede på den bedst tænkelige måde. Læs mere
FAAE Glow

Fælles ansvar

Uddannelsesvejledere

Skolens uddannelsesvejledere er Anders Ægidius og Helle Lundsfryd.

E-mail: helle@faae.dk og anders@faae.dk

Et fælles ansvar

Som udgangspunkt synes vi, at elevens fremtidsdrømme er noget, der skal snakkes om derhjemme. Derfor mener vi også, at forældrene har en del af ansvaret for, at eleverne kommer det rette sted hen efter endt skoleår hos os. Som forældre er man selvfølgelig velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale om, hvilke muligheder eleven har.
Som vejledere vil vi til enhver tid være behjælpelig med rådgivning og hjælp, men det er eleven og forældrene, der i sidste ende har ansvaret for, hvad der skal ske næste år.

 

eVejledning

Vi kan desuden oplyse, at eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra Undervisningsministeriet og kan findes på www.ug.dk/evejledning.

Formål med vejledningen

At vejlede på en efterskole har visse fordele, nemlig at eleven ser vejlederen i hverdagen. Eleverne kender vejlederen fra andre situationer end vejledningen. Og endelig at vejlederen har en tæt kontakt med skolens øvrige lærere.

Dette skulle gerne føre til, at vejlederen har et godt udgangspunkt til at rådgive og vejlede eleverne om deres fremtidige valg. Og dermed sagt skulle der også gerne være skabt den tillid, der gør, at der er rum til at rådgive og at give og modtage den nødvendige vejledning. Undervejs i samtalen bør eventuelt oversete og uformelle kompetencer gerne dukke op.

Kort fortalt: For at vejledningen kan blive bedst mulig, er det vigtigt for os, at

  • Vejledningen er en del af hverdagen
  • Vejlederen er en del af hverdagen på skolen
  • Eleverne kender vejlederen
  • Vejlederen kender eleven
  • Vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglærerne og kontaktlæreren
  • Sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har. Og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • Give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse og hvilke krav, der stilles til den enkelte elev.
  • Ingen bliver ladt tilbage, når skoleåret er omme.